پیروزی در انتخابات در ایران امروز ما دیگر یک امر اتفاقی و آماتور نیست و نقشه ویژه و نگاه حرفه‌ای و در یک کلام فناوری‌های انتخاباتی را می‌طللبد.
همه کسانی که قصد دارند از امروز به عالم سیاست پای بگذارند یا کسانی که می‌خواهند از تجربه شکست‌های قبلی درس بگیرند یا کسانی که برنده انتخابات بوده‌اند و می‌خواهند دستاوردهای آن را حفظ کنند چاره‌ای جز این ندارند که از روش‌هایی غیر از روش‌های دیروز استفاده کنند و درباره رقابت‌های سیاسی نسبت به گذشته نگرش متفاوتی را در غالب فناوری‌های انتخاباتی پیش بگیرند. منظور ما از فناوری‌های انتخاباتی استفاده از روش‌های موثر برای پیروزی در انتخابات است؛ روش‌هایی مانند نظرسنجی، ایجاد پایگاه رای و برنامه‌ریزی علمی تبلیغات انتخاباتی که آزمون اثربخشی خود را پس داده‌اند.

«برنامه‌ریزی انتخابات» شاه کلید پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی است و فناوری‌های انتخاباتی در خدمت انجام موثر این برنامه‌ریزی است.
از مفهوم فناوری بر می آید که اجزای این برنامه‌ریزی نسبت به گذشته متفاوت شده و احتمالا کسانی که در انتخابات شکست می‌خورند یا پیروز می‌شوند اما نمی‌توانند آن را حفظ کنند متوجه تغییر این اجزا نشده‌اند. دلیل امر شاید این باشد که در ذهن آنها بین دو مفهوم پیروزی در انتخابات و برنامه‌ریزی ارتباط روشنی وجود ندارد یا چنین تصور می‌کنند که پیروزی در انتخابات در فضای رقابتی متفاوت امروز به برنامه‌ریزی‌ و اجزای نوین چندان نیاز ندارد و پیروزی تاحدی امر خود انگیخته است.
اینجاست که ما می‌گوییم بر خلاف این نگرش‌های غلط که عموما منجر به شکست و هدر رفت سرمایه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی می‌شود؛ پیروزی در انتخابات و حفظ دستاوردی آن وابسته به برنامه‌ریزی و مفاهیمی مانند « مدیریت»« نظارت» و « راهبرد» است.

ما به کسانی که قصد دارند با صرف هزینه های اجتماعی و سیاسی در انتخابات شرکت کنند یا در یک انتخابات شکست خورده‌اند و قصد دارند دوباره شانس خود را آزمایش کنند؛ می‌گوییم برای رسیدن به نتایج مطلوب در رقابت‌های سیاسی برنامه‌ریزی و رویکردهای نوین انتخاباتی باید دوش به دوش هم حرکت کنند. ما به آنها می‌گوییم انتخابات به یک کارزار کاملا حرفه‌ای تبدیل شده است. در این کارزار پول زیاد یا سرمایه اجتماعی و انسانی ضرورتا به موفقیت منجر نمی‌شود بلکه حرفه گرایی در مدیریت انتخابات ضامن پیروزی است.

توصیه ما به کسانی که قصد دارند در انتخابات شرکت کنند یا پیروزی قبلی خودشان را حفظ کنند و آن را توسعه دهند این است که به انتخابات به مثابه یک صنعت کاملا پیشرفته نگاه کنند.
اجرایی کردن نگاه صنعت محور به انتخابات مستلزم تعریف گام به گام شروع حرکت تا رسیدن نقطه مطلوب و پس از آن و همچنین استفاده از رویکردهای تخصصی و نیروهایی حرفه‌ای است. به عبارت دیگر ما برای کسانی که میل دارند در انتخابات پیروز شوند مهارت‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی پیروزی را توضیح می دهیم که انجام و اجری آن نیازمند نیروی متخصص است.
ما همچنین خواهان آنیم تا با استفاده از علم مدیریت انتخابات فراگرد این رویداد مهم سیاسی در کشور عقلانی‌تر هم شود. کسانی که در نتیجه یک فراگرد عقلانی و بدون انجام هزینه‌های غیر ضروری و صرفا با تکیه بر علم و دانش مدیریت انتخابات وارد نهادهای خدمتگزاری می‌شوند، قطعا در مدیریت کشور هم بر فراگردهای عقلانی تکیه می کنند.

البته ما به هیچ عنوان نمی‌گوییم برای پیروزی در انتخابات به پول نیازی نیست. ما برای تامین مالی کمپین‌های انتخاباتی هم پیشنهادها و مشورت‌هایی ارائه می‌کنیم اما معتقدیم در مواردی – که تعداد آن هم کم نیست- بعضی از کاندیداها یا مشاوران ناآگاه سعی می‌کنند با بالا بردن هزینه‌ها و توصیه به خرج کردن بی حساب و کتاب پول، جای خالی دانش مدیریت انتخابات را پر کنند. البته در اکثر موارد این تلاش‌ها بیهوده است و به شکست‌های سیاسی و اقتصادی فاجعه باری منجر می‌شود.

ما مدعی هستیم که با کاربست اصول علمی فعالیت های انتخاباتی می توان مسیر فعالیت عقلانی و معطوف به پیروزی را ریل گذاری کرد. از همین رو تلاش داریم تا با تمام توان خود خدمات گوناگون مشاوره سیاسی و انتخاباتی را در اختیار مخاطبان این خدمات قرار دهیم.

برگزاری کارگاه‌های ویژه انتخاباتی (برندسازی انتخاباتی):
  • آموزش مدیران برنامه
  • مدیران تبلیغات
  • مسئولین ستاد و ....
  • برنامه‌ریزی مالی
  • مهندسی انتخابات
  • ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه انتخابات