وظیفه، هدف و کارکرد کمپین‌های انتخاباتی تنها در یک چیز خلاصه می‌شود: جلب نظر و آراء رای‌دهندگان بالقوه. این مهم وابستگی مستقیمی به ارتباط گرفتن با رای‌دهندگان دارد. یکی از مهم‌ترین کارهایی که نامزدها، کمپین‌های انتخاباتی و فعالان کمپین‌ها انجام می‌دهند، برقراری ارتباط مستقیم با رأی‌دهندگان است. در ادبیات انتخابات سیاسی، به این فرایند ارتباط با رأی‌دهندگان گفته می‌شود. این فرآیند می‌تواند پیش و ما بین انتخابات‌ها پیگیری شود.

در ایران، نامزدهای نمایندگی پست‌های ریاست جمهوری، مجلس و شوراها طی ماه‌های رسمی کمپین خود، با حضور در منازل افراد و چهره‌های خاص و برجسته، در صدد جلب افکار عمومی از طریق جلب نظر رهبران فکری و ریش سفیدان هستند. اما آنچه که در این درس مدنظر است،‌ تماس با رای‌دهندگان، بدون در نظر گرفتن جایگاه فکری آنان در جامعه هدف است. به طور مثال در این درس خواهیم گفت که یک نامزد انتخاباتی، چگونه باید برای تماس مستقیم با شهروندان یک روستا و یا یک محله از شهر برنامه‌ریزی و آن را اجرا کند. همچنین در بخشی از این درس، شیوه‌های صحیح انتخاب روش‌ها ارتباط گیری با رای‌دهندگان را بررسی و برای هرکدام معیارهایی را در نظر می‌گیریم. ارايه این شیوه‌ها به شما کمک می‌کند تا بتوانید ایده‌های تازه و یا مشابهی را پیاده و یا ایده‌های موجود را از نظر میزان تاثیرگذاری، بسنجید.