دکتر محمدباقر سعدی

مدیر عامل موسسه اندیشه‌سازان شرق زندگی


روانشناس بالینی و دکترای مدیریت استراتژیک
نویسنده، پژوهشگر و مدرس حوزه روانشناسی،
مدیریت انتخابات، مدیریت استراتژیک و عملیات‌روانی


محمد الله‌وردیان

کارشناس ارشد حوزه نظرسنجی و پژوهشگری علوم اجتماعی


سجاد مهدی‌زاده

طراح گرافیک، نویسنده و پژوهشگر حوزه تبلیغات


سولماز داداش‌زاده

عکاس و مشاور تبلیغات


استاد تهرانچی

عکاس و مشاور تبلیغات


شیوا داداش‌زاده

کارشناس ارشد روانشناسی
مشاور و کارشناس حوزه مسائل روانشناسی و رفتاری


دکتر رمضانی

دکترای آمار و دکترای مدیریت بازاریابی بین‌المللی
متخصص حوزه مدیریت و بازاریابی سیاسی


دکتر کمال‌الدین نیک رفتار

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش روابط عمومی و تبلیغات
متخصص حوزه رسانه و تبلیغات


دکتر رحمان قهرمان‌پور

دکترای علوم سیاسی، نویسنده و پژوهشگر مسائل سیاسی و انتخاباتی