14 نوامبر 2018
بازاریابی سیاسی

بازاریابی سیاسی

طبق مدل بازاریابی سیاسی، رأی‌دهی بعنوان یک فرآیند خرید تلقی می‌شود. دیوید رید اعتقاد دارد با نگریستن به مشکلات از دیدگاه مشتری، می‌توان به یک رویکرد گسترده‌تر بازاریابی و درنتیجه شناخت بهتری از فرآیند تصمیمات رأی‌دهی دست‌یافت. رویکرد چندمرحله‌ای رید به فرآیند تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان، دریچه‌ای به فرآیند کلاسیک تصمیم‌گیری مصرف‌کننده است که توسط فیلیپ کاتلر و آرمسترانگ می‌باشد.

14 نوامبر 2018
تبلیغات در انتخابات

نقش تبلیغات در انتخابات

مدیریت مبارزات انتخاباتی و چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی، مباحثی است که در دنیا ادبیات گسترده‌ای دارد. اما بی‌توجهی به این مساله در ایران، سبب شده تا با وجود هزینه‌های هنگفت در این زمینه نتایج ایده‌الی را شاهد نباشیم. تبلیغات در انتخاب نقش بسیار پر رنگ و حیاتی را ایفا می‌کنند که پرداختن به آن نه تنها نیاز به منابع مادی داشته بلکه رعایت اصول تبلیغات در انتخابات امری حیاتی و مهم است.

14 نوامبر 2018
پیروزی در انتخابات

راهنمای کاربردی پیروزی در انتخابات

مدیریت مبارزات انتخاباتی و چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی، مباحثی است که در دنیا ادبیات گسترده‌ای دارد. اما بی‌توجهی به این مساله در ایران، سبب شده تا با وجود خرج‌های هنگفت در ایام انتخابات، شاهد مبارزات انتخاباتی دقیق و هوشمندانه‌ای نباشیم. «دنیای اقتصاد» برای رفع این کاستی مبادرت به انتشار سلسه مقالاتی می‌کند که از امروز می‌خوانید.

23 ژوئن 2019

مسیر موفقیت در انتخابات

مسیر موفقیت در انتخابات امروزه انتخابات به یک کارزار کاملا حرفه‌ای تبدیل شده است. در این کارزار، پول زیاد یا سرمایه اجتماعی و انسانی ضرورتا به […]